**وبلاگ سرگرمی و تفریحی بروبچه ها**

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 2 مهر‌ماه سال 1390
قوانین جدیدشمارش امتیازات دربازی بدمینتون
--------------------------------------------------------------------------------------طریقه محاسبه امتیازات:
۱ـ یک مسابقه باید شامل سه گیم باشد که برنده کسی است که دو گیم از سه گیم را برده باشد.
۲ـ طرفی که زودتر به امتیاز ۲۱برسدبرنده گیم محسوب می شود به غیر ازموردیکه امتیازات اگر به برابر ۲۰ رسیدطرفی برنده گیم خواهد بود که دو امتیازمتوالی را کسب کند ولی اگر امتیازات به برابر۲۹برسد طرفی برنده گیم خواهدبودکه امتیاز۳۰را کسب کند.
زمان استراحت:
ـ در هر گیم وقتی امتیاز به۱۱میرسدمدت حداکثر۶۰ثانیه وقت استراحت وجود دارد.

ـ دربین گیم اول ویا گیم دوم وسوم حداکثر ۱۲۰ثانیه وقت استراحت وجوددارد که درتمام مسابقات رعایت میشود.

نحوه سرویس زدن در بدمینتونسرویس زدن وکسب امتیاز در بازیهای انفرادی- اگر گیرنده سرویس مرتکب خطا شود یا توپ در زمین او فرود اید سرویس زننده یک امتیاز خواهد گرفت سپس سرویس زننده باید دوباره از زمین دیگر سرویس بزند .
- اگر سرویس زننده مرتکب خطا شود یا توپ در زمین او فرود اید سرویس گیرنده یک امتیاز خواهد گرفت سپس سرویس زننده حق زدن سرویس را از دست می دهد و سرویس گیرننده اکنون حق زدن سرویس جدید را بدست می اورد .

سرویس زدن و کسب امتیاز در بازیهای دونفره

- در هنگام شروع گیم بازیکن طرف زننده باید سرویس را از سمت راست بزند و تا زمانیکه طرف زننده سرویس امتیازی نگرفته است و یا وقتی که طرف زننده سرویس دارای امتیاز زوج در ان گیم میباشد و وقتی که امتیاز زننده در ان گیم فرد باشد بازیکن طرف زننده سرویس باید سرویس را از سمت چپ زمین بزند .
- بازیکنان طرف گیرنده نباید زمینهای خود را عوض کنند مگر زمانیکه خودشان سرویس زننده باشند وامتیاز کسب کنند .
طبقه بندی:
ارسال توسط F
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
جستجوی گوگل
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
خبرنامه

Powered by WebGozar

گفتگو با مدیر