X
تبلیغات
رایتل
**وبلاگ سرگرمی و تفریحی بروبچه ها**

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 31 شهریور‌ماه سال 1390

توصیه هایی به داوران فوتسال در مسابقات رسمی :داشتن تور برای دروازه ها الزامی است.
پهنای خطوط زمین باید هم اندازه با قطر میله ی دروازه ها یعنی هشت سانتی متر باشد. 
چنانچه زمین و محوطه جریمه از حداقل اندازه قانونی نیز کوچک تر باشد فاصله نقطه پنالتی همان شش متر ثابت خواهد بود. 
داوران حتما باید قبل از شروع هر دو نیمه بازی تور دروازه ها را بررسی نمایند. 
در مسابقات رسمی: 
توپ بازی حتما باید دوختی باشد. ( یعنی پرسی نباشد ) 
حضور توپ جمع کن الزامی است. 
چنانچه توپ تیم میزبان بازی استاندارد نباشد، داوران حق استفاده از توپ تیم میهمان، تماشاگران و ... را نخواهند داشت و تصمیم با نماینده فدراسیون می باشد. 
تعویض دروازبان ها نیز مانند بازیکن ها بصورت پروازی ( بدون توقف بازی ) در هر لحظه از بازی انجام می پذیرد. 
فقط چهار نفر از بازیکنان به صورت همزمان اجازه گرم کردن کنار زمین را دارند و کنترل این محدودیت به عهده داور سوم می باشد. 
در مسابقات رسمی خصوصا بازی های پلی آف حضور پزشکیار بی طرف ضروری است. 
چنانچه یک بازیکن ذخیره به صورت عمدی وارد زمین شود و به هر طریق از یک گل صد در صد حریف جلوگیری کند آن بازیکن اخراج می شود و یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم بازیکن متخلف در نظرگرفته می شود. 
اگر در ضربات پنالتی تعداد بازیکنان یک تیم کمتر از پنج نفر باشد تعداد ضربات تغییر نخواهد کرد.
چنانچه در هر لحظه از بازی متوجه شدیم یک تیم شش نفره بازی می کند با رعایت اصل آوانتاژ بازی را متوقف و یک بازیکن را بدون اخطار به بیرون هدایت می کنیم. ( در صورت عدم تشخیص بازیکن ششم ) 
چنانچه یک تیم شش نفره گل زد گل را مردود و یک بازیکن را بدون اخطار به بیرون هدایت می کنیم ( در صورت عدم تشخیص بازیکن ششم ) و بازی را از محل توقف بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم شش نفره شروع می کنیم . 

توصیه هایی به داوران فوتسال در مسابقات رسمی :داشتن تور برای دروازه ها الزامی است.
پهنای خطوط زمین باید هم اندازه با قطر میله ی دروازه ها یعنی هشت سانتی متر باشد. 
چنانچه زمین و محوطه جریمه از حداقل اندازه قانونی نیز کوچک تر باشد فاصله نقطه پنالتی همان شش متر ثابت خواهد بود. 
داوران حتما باید قبل از شروع هر دو نیمه بازی تور دروازه ها را بررسی نمایند. 
در مسابقات رسمی: 
توپ بازی حتما باید دوختی باشد. ( یعنی پرسی نباشد ) 
حضور توپ جمع کن الزامی است. 
چنانچه توپ تیم میزبان بازی استاندارد نباشد، داوران حق استفاده از توپ تیم میهمان، تماشاگران و ... را نخواهند داشت و تصمیم با نماینده فدراسیون می باشد. 
تعویض دروازبان ها نیز مانند بازیکن ها بصورت پروازی ( بدون توقف بازی ) در هر لحظه از بازی انجام می پذیرد. 
فقط چهار نفر از بازیکنان به صورت همزمان اجازه گرم کردن کنار زمین را دارند و کنترل این محدودیت به عهده داور سوم می باشد. 
در مسابقات رسمی خصوصا بازی های پلی آف حضور پزشکیار بی طرف ضروری است. 
چنانچه یک بازیکن ذخیره به صورت عمدی وارد زمین شود و به هر طریق از یک گل صد در صد حریف جلوگیری کند آن بازیکن اخراج می شود و یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم بازیکن متخلف در نظرگرفته می شود. 
اگر در ضربات پنالتی تعداد بازیکنان یک تیم کمتر از پنج نفر باشد تعداد ضربات تغییر نخواهد کرد.
چنانچه در هر لحظه از بازی متوجه شدیم یک تیم شش نفره بازی می کند با رعایت اصل آوانتاژ بازی را متوقف و یک بازیکن را بدون اخطار به بیرون هدایت می کنیم. ( در صورت عدم تشخیص بازیکن ششم ) 
چنانچه یک تیم شش نفره گل زد گل را مردود و یک بازیکن را بدون اخطار به بیرون هدایت می کنیم ( در صورت عدم تشخیص بازیکن ششم ) و بازی را از محل توقف بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم شش نفره شروع می کنیم . 
چنانچه بازیکنی غیر از دروازه بان مصدوم شود و پزشکیار وارد زمین شود بازیکن مصدوم باید از زمین خارج شود و یکی از دو حالت زیر پیش می آید: 
الف ) اگر خود بازیکن مصدوم قصد ادامه بازی را داشته باشد، باید در جریان بازی وارد زمین شود. 
ب ) اگر بازیکن جانشین بجای وی وارد بازی شود، می تواند قبل از شروع بازی و در توقف بازی وارد زمین شود. 
چنانچه دروازه بان تیمی مصدوم شود مداوای وی محدودیت زمانی دارد و چنانچه زمانگیر باشد باید تعویض انجام شود. 
پوشیدن لباس آستین بلند برای یک تیم مشکلی ندارد، به شرطی که تمام بازیکنان لباس هماهنگی داشته باشند، یعنی همه ی بازیکنان تیم باید با هم هماهنگ باشند. 
پوشیدن زیر پیراهنی به شرط همرنگ بودن با لباس اصلی مشکلی ندارد. 
داوران در شروع بازی علاوه بر نظارت بر تجهیزات و وسایل بازیکنان باید ناخن های بازیکنان را نیز چک نمایند. 
داشتن بازوبند کاپیتانی جزو دستورالعمل های فیفا می باشد و جزو قوانین نمی باشد و چنانچه از سوی تیمی نقض شود حتما باید توسط داوران گزارش شود.
داوران نیز نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که چه برای خود و چه برای دیگران خطرآفرین باشد مانند ( ساعت فلزی ، حلقه ، انگشتر ، گردنبند و ... ) 
لباس همرنگ دروازه بان ها نمی تواند دلیل موجهی بازی تعطیلی یک بازی باشد. 
نقض در قانون چهار اخطار ندارد 
داور یک مدیر ارشد است. چون باید در هر زمان و هر مکان مدیریت خاص آن زمان و مکان را انجام دهد. 
داوری: دیدن، تشخیص دادن، تصمیم گرفتن 
یک داور خوب باید موارد زیر را در نظر داشته باشد: 
الف ) درک موقعیت بازی
 ب ) نتیجه بازی 
ج ) اهمیت بازی 
هـ ) مکان بازی 
و ) سطح بازی 
داوران باید بعد از سوت خطا ابتدا جهت و سپس نوع و محل خطا را مشخص کنند.
یک داور خوب نبایستی به دنبال خطا باشد. ( منتظر حادث شدن خطا نباشد ) 
یک داور نباید از بین دیوار دفاعی عبورکند.
داور چه سوت بزند چه نزند تصمیم گرفته است. 
داور باید در رعایت فاصله سخت گیر و تا حد ممکن با قدم زدن محل استقرار دیوار دفاعی را مشخص نکند . 
داور نباید برای نوشتن شماره بازیکن دستور به برگشتن وی بدهد. 
چنانچه قصد ندارد به بازیکنی اخطار یا اخراج نشان دهد، بی جهت دست را به سمت جیب نبرد. چون این عمل نشان دهنده ترس و دودلی می باشد. 
داور نباید توپ را کنترل کند، بکارد و به دنبال توپ برود.
داور نباید برای آوردن، کاشتن و ضربه زدن به بازیکنان دستور بدهد.
داور نباید دیوار دفاعی را با دست هل بدهد و در پایان بازی به دنبال توپ برود. 
داوران نباید از علامت ها و حرکات اضافه استفاده نمایند. 
داور نباید هیچ وقت در حال حرکت علامت دهد.
داور دوم باید هنگام دویدن نیم نگاهی هم به نیمکت ذخیره تیم ها داشته و تخلفات را زیر نظر داشته باشد. 
داوران در بین دو نیمه بازی باید بدون بحث و گفتگو بنشینند و باید انتقادپذیر و حتما شنونده باشند.
مواردی که یک داور موجب اتلاف وقت می شود: 
1 ) طول دادن ثبت اخطار و اخراج 
2 ) عدم دادن آوانتاژ 
3 ) مداوا نمودن بازیکنان مصدوم در زمین بازی
4 ) بیش از حد صحبت کردن با بازیکنان
5 ) اصرار در زدن ضربه در محل دقیق
6 ) اصرار در ایجاد دیوار دفاعی 
ویژگی های یک داور خوب در مهار کردن و کنترل بازی:
دانش، تجربه، روانشاسی، آمادگی بدنی 
وضعیت های اصلی برای جایگیری و حرکت در زمین : 
الف ) زمان و مکان صحیح 
ب ) پرهیز از محو شدن در بازی 
ج ) نگه داشتن توپ بین سرداور و داور 
د ) اصلاح زاویه دید 
نکته مهم: زاویه دید مناسب بهتر از فاصله کم است.
مکث معقول: یعنی رعایت فاصله بین دیدن و تصمیم گرفتن.
شمارش چهار ثانیه بایستی واضح و به صورت سمعی و بصری انجام پذیرد. 
آوانتاژ: در فوتسال هنگامی از آوانتاژ استفاده می شود که این تصمیم داوران موقعیتی به مراتب بهتر و جدید، همراه با سلامتی بازی و بازیکنان برای تیمی که به نفع آن آوانتاژ داده شده بوجود آید . 
نکاتی در مورد آوانتاژ: 
الف ) در هنگام آوانتاژ داور باید از کلمه آوانتاژ استفاده نماید، نه از کلماتی دیگر مانند بازی، ادامه و ... 
ب ) آوانتاژ جزو اختیارات داور است، نه وظایف وی.
ج ) پس از خطای پنجم آوانتاژ زمانی معنی می دهد که احتمال به ثمر رسیدن گل بسیار زیاد باشد در غیر اینصورت گرفتن خطا بهتر است. 
در خطای گفتاری بازیکن حریف باید حتما گول بخورد و توپ را از دست بدهد تا داور بتواند بازی را متوقف نماید و بازیکن را با یک کارت زرد و تیم وی را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه نماید. 
طبقه بندی:
ارسال توسط F
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
جستجوی گوگل
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
خبرنامه

Powered by WebGozar

گفتگو با مدیر